Własna działalność gospodarcza

Własna działalność gospodarcza

Wielu ludzi uważa, iż nie nadaje się do pracy na etacie, wynika to zazwyczaj z faktu, iż nie potrafią oni podporządkować się innej osobie, czyli szefowi, a także mają problem z dostosowaniem się do powszechnie panujących godzin pracy. Nocne marki, które wolą pracować późnymi wieczorami oraz nocą, natomiast odsypiać w dzień zawsze będą czuły się niekomfortowo, gdy budzik zadzwoni o szóstej rano i trzeba będzie wstać, aby zdążyć na pierwszą zmianę. Warto również podkreślić, iż osoby takie nigdy nie będą wykazywać największej efektywności, gdyż najbardziej kreatywne są one w późniejszych godzinach.
Świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy wręcz duszą się na stanowiskach etatowych jest otworzenie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak sprawa prosta i wymaga wielu przemyśleń, opracowania szczegółowego biznes planu, a także poświęcenia ogromnej ilości czasu. Otworzenie działalności gospodarczej jest najbardziej efektywne wśród osób posiadających silną osobowość oraz bardzo dużą determinację, bowiem ludzie poddający się już przy pierwszym niepowodzeniu nigdy nie odniosą sukcesu w biznesie.
Na początku najlepszym rozwiązaniem jest otworzenie działalności gospodarczej jednoosobowej, która umożliwi pracę na własny rachunek, przy ograniczonym ryzyku. Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest określenie czym nasza firma będzie się zajmować, następnie należy zbadać jak duża oraz silna jest konkurencja i czy będziemy umieli przebić jej ofertę. Bardzo ważnym zadaniem jest również obliczenie ilości środków finansowych, potrzebnych na rozkręcenie przedsiębiorstwa, a także określenie przewidywanego czasu, po którym powinny się one zwrócić.
Jeżeli podejmiemy odpowiednie decyzje na temat specyfiki firmy, wówczas otworzenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co można uczynić w dwojaki sposób, elektronicznie lub pisemnie, w urzędzie gminy. W każdym przypadku zgłoszenie wymaga podania nazwy oraz adresu firmy, numeru NIP oraz PESEL, pięciu znaków, nazywanych kodem działalności, określonego na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, danych do kontaktu, w postaci adresu mailowego oraz numeru telefonu, rodzaju opodatkowania, daty rozpoczęcia działalności, a także danych rachunków bankowych.
Dużym udogodnieniem jest to, iż jeżeli dokonamy zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to otworzenie działalności gospodarczej nie wymaga już składania dodatkowych do dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego, a także Urzędu Skarbowego. Odpowiednie informacje są bowiem przekazywane automatycznie, do wspomnianych wyżej instytucji, a przedsiębiorca może rozpocząć pracę.
Otworzenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia decyzji w istotnej kwestii, czyli wyboru wspomnianej wcześniej formy opodatkowania. W tym zakresie istnieją cztery możliwości, a pierwsza z nich polega na opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli opłacaniu składki w wysokości osiemnastu lub trzydziestu dwóch procent. Jest to możliwość, którą przypisuje się automatycznie i w przeciwieństwie do trzech pozostałych, nie wymaga ona zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Drugą formą jest opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego, która wynosi dziewiętnaście procent. Ogromną zaletą jest tutaj stała wartość jaką należy wpłacać na rachunek skarbu państwa, nawet w przypadku gdy dojdzie do przekroczenia granicy dochodu. Otworzenie działalności gospodarczej może również wiązać się z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który polega na uiszczaniu procentu jedynie od uzyskanego przychodu. Jest to jednak forma, z której nie wszyscy mogą korzystać, a ponadto uniemożliwia ona dokonanie odliczenia kosztów uzyskania przychodów.
Ostatnią możliwością jest tak zwana karta podatkowa, która jest skierowana do osób, które całkowicie, nawet w najmniejszym stopniu nie korzystają z usług innych firm, a ponadto ich współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności, jak również w ramach działalności firmy nie są zatrudniani pracownicy na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.
Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku gdy otworzenie działalności gospodarczej zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas nie ma konieczności informowania o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świeżo upieczony przedsiębiorca nie może zapomnieć jednak o tym, iż jest zobowiązany do tego, aby w terminie do siedmiu dni złożyć tak zwany formularz ZUS ZUA, składany w celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. W przypadku gdy osoba podlega wyłączeniu z takowego ubezpieczenia, wówczas należy złożyć tak zwany formularz ZUS ZZA.
Otworzenie działalności gospodarczej umożliwia skorzystanie z tak zwanej ulgi na start, polegającej na tym, iż przez pierwsze pół roku od daty założenia firmy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Ręce, które leczą

Ręce, które leczą

Fizjoterapia to nauka o bardzo długim i bardzo starym rodowodzie, choć nie od zawsze funkcjonuje pod tą samą nazwą. Początki tej nauki z zakresu rehabilitacji medycznej sięgają aż czasów starożytnych. Współczesny jej kształt jednak, jak i pojęcie pod którym ją znamy, ukształtowały się dopiero w dwudziestym wieku. Wcześniejszą jej nazwą była bowiem gimnastyka lecznicza.

Dziś fizjoterapia jest rodzajem wiedzy praktycznej, dzięki której może istnieć możliwość wykorzystania reakcji organizmu ludzkiego na bodźce naturalne. Dzięki temu można z powodzeniem niwelować dolegliwości, jakie towarzyszą pacjentowi podczas jego choroby, jak również i zapobiegać jej postępowaniu i nawrotom. Dlatego też nie jest to kierunek studiów dla każdego bez wyjątku.

Żeby bowiem studiować fizjoterapię, trzeba wykazać się naprawdę świetną kondycją fizyczną – gdyż w planie zajęć kierunku występuje naprawdę sporo godzin wychowania fizycznego a do tego otwartością na ludzi. Fizjoterapeuta bowiem to zawód wymagający niezwykle bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem, a do tego ogromnej dozy cierpliwości, delikatności i odporności emocjonalnej. Nie jest to zatem zawód dla każdego. Jeśli jednak spełniasz te predyspozycje, myślę, że powinieneś – lub powinnaś zainteresować się szerzej studiami na kierunku fizjoterapii.

Ważne jest to, że jeśli już zdecydujesz się na studia na tym kierunku, to masz wybór. I to bardzo szeroki. Fizjoterapię można bowiem studiować na naprawdę szerokim spektrum różnorodnych uczelni, od szkół medycznych począwszy, poprzez akademie wychowania fizycznego, aż po różnego rodzaju akademie, szkoły i uniwersytety prywatne. Wybór jest więc naprawdę ogromny.

Wiadomym jest, że fizjoterapia jest dziedziną naprawdę wymagającą. Wymaga ona bowiem rozległej wiedzy i znacznych umiejętności. Stąd też program tych studiów obejmuje nie tylko zaznajamianie się z teorią rehabilitacji, ale także z jej stroną praktyczną. Dlatego też zajęcia, prowadzone na uczelni w ramach tego kierunku to zarówno wykłady, jak i ćwiczenia. To nie wszystko jednak. Studentów czekają także obowiązkowe praktyki we wszelkiego rodzaju placówkach opieki zdrowotnej oraz różnorodne zajęcia w laboratoriach i specjalistycznych pracowniach. Jest więc ciężko, ale ciekawie. Fizjoterapia to kierunek studiów bardzo ściśle związany z szeroko pojęta nauką o człowieku oraz medycyną, dlatego też będziesz – jako student – uczęszczał na różnego rodzaju zajęcia, wśród których można wymienić chociażby anatomię prawidłową człowieka, biochemię, biofizykę, biologię medyczną, farmakologię, filozofię, fizykoterapię, genetykę, masaż leczniczy, pedagogikę, pedagogikę specjalną, prawo, protetykę i ortotetykę, sport osób niepełnosprawnych oraz wiele, wiele innych ciekawych zagadnień. Jak więc widać, to bardzo szeroki zakres tematyczny, którego gruntowne opanowanie bez wątpienia pomoże ci w uzyskaniu zatrudnienia w takich miejscach, jak placówki prywatne, sanatoria i szpitale, a także przy pracy z osobami niepełnosprawnymi i sportowcami.

Co powinieneś robić, aby dostać się na studia fizjoterapeutyczne? Przede wszystkim jeszcze przed wyborem przedmiotów maturalnych zdecydować się na konkretną uczelnię. To powinno doskonale przygotować cię do procesu rekrutacji oraz zwiększyć twoje szanse na pozytywny przebieg związanych z nią procedur. Przekonasz się także dzięki temu, że nie masz ewentualnych barier, które będą dla ciebie przeszkodą przy podejściu do wszelkich egzaminów sprawnościowych. Jakie natomiast przedmioty maturalne liczą się najbardziej? Przede wszystkim biologia i język polski. Jeśli się do nich należycie i naprawdę porządnie przyłożysz, drzwi wielu uczelni oferujących fizjoterapię staną przed tobą otworem. A gdy już zostaniesz absolwentem kierunku, pozyskasz wiedzę z zakresu biologii medycznej, diagnozowania funkcjonalnego, fizjoterapii klinicznej, masażu leczniczego i planowania rehabilitacji. A także z wielu innych przydatnych zagadnień.

Gdzie zaś możesz pracować po ukończeniu fizjoterapii? Możliwości jest wiele. Na pewno znajdziesz zatrudnienie w domach opieki, gabinetach masażu, hospicjach, klubach sportowych – jako fizjoterapeuta sportowy, prywatnych placówkach ochrony zdrowia, sanatoriach a także szpitalach.

Na koniec chciałem ci poradzić, abyś wpisał w wyszukiwarkę frazę „studia fizjoterapia”, czy jakoś tak, jak ci wygodnie, żeby samemu zasięgnąć szerszej informacji. Ale mam dobry humor, więc wykonam część pracy za ciebie. I podam ci listę uczelni, na których możesz studiować fizjoterapię. To taki drobny prezent, na zachętę. Łap więc.

A oto one: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Bydgoska Szkoła Wyższa, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Opolska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk w Warszawie.

To tyle informacji, więc życzę ci powodzenia!

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza coraz częściej staje się alternatywą dla zatrudnienia na etacie, dając dużo więcej swobody i możliwości. Jak zarejestrować działalność gospodarczą? Proces ten nie jest trudny – wręcz przeciwnie, a w dzisiejszych czasach można to zrobić również przez Internet. Rejestracja firmy składa się z kilku etapów.
Pierwszym etapem po określeniu tego, czym nasza działalność będzie się zajmować i czy istnieje zapotrzebowanie na daną usługę, jest wybór formy organizacyjnej i formy prawnej prowadzenia działalności. Tu musimy zdecydować, czy nasza działalność będzie firmą jednoosobową, spółką akcyjną, spółką osobową czy spółką z o.o.. Następnie należy wypełnić formularz CEIDG-1, w którym to deklarujemy chęć rejestracji działalności gospodarczej. Formularz ten można wypełnić w urzędzie gminy albo na stronie internetowej www.firma.gov.pl. We wniosku CEIDG-1 wprowadzamy swoje dane osobowe oraz dane firmy, którą chcemy zarejestrować. We wniosku zawiera się kilka elementów. Pierwszym z nich jest podanie o nadanie numeru NIP, wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa, wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw niebędących spółkami jawnymi) informację o numerze firmowego konta bankowego i zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.
Kolejnym krokiem po wypełnieniu formularza CEIDG-1 jest zajęcie się rachunkiem bankowym dla powstającej działalności gospodarczej. Ze względu na to, że od stycznia 2017 transakcje wyższe niż piętnaście tysięcy złotych muszą być wykonywane przelewem, jest to de facto niezbędne. Istnieje możliwość, byśmy używali prywatnego konta bankowego na rzecz działalności – wtedy jednak musimy o tym poinformować urząd skarbowy i ZUS, używając odpowiednich formularzy: CEIDG-RB i ZBA. Ponieważ niektóre banki przy otwarciu konta bankowego dla firmy wymagają jej pieczątki, można zająć się tym już wcześniej – nie ma ustalonego wzoru pieczątek firmowych, ale z pewnością powinny znaleźć się tam takie dane jak imię i nazwisko, nazwa firmy i jej adres, telefon i fax kontaktowy oraz numery REGON i NIP.
Następnie należy wybrać formę opodatkowania naszej działalności gospodarczej, a także zarejestrować ją jako podatnika VAT. Tu już wymagana jest wizyta w urzędzie skarbowym. W CEIDG-1 znajdziemy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, ale żeby działalność została zarejestrowana jako podatnik musimy wypełnić inne druki: VAT-R i VAT-5.
Do zdobycia pozostaje numer podmiotu gospodarczego, czyli REGON. Jeśli nasza spółka jest niejawna, otrzymamy go pocztą w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku CEIDG-1. Jeśli nasza spółka jest jawna, należy do Głównego Urzędu Statystycznego udać się osobiście. Tam składa się wniosek RG-1, przedstawia umowy spółki i zaświadczeń od każdego ze wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Następnie z automatu otrzymuje się numer REGON.
Następnie nasze kroki należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić płatników składek. W ciągu siedmiu dni od wypełnienia wniosku należy zgłosić tam osoby ubezpieczone za pomocą druku ZUA. Oprócz danych działalności gospodarczej do wniosku wpisuje się numer i serię dowodów tożsamości podawanych osób oraz numer wpisu do ewidencji. Dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, istnieją ulgi w płaceniu składek ZUS. Jeśli przedsiębiorca przez ostatnie pięć lat nie prowadził działalności gospodarczej ani nie świadczy usług dla byłego pracodawcy, również może skorzystać z takiej ulgi.
Jeśli w naszej działalności gospodarczej będą zatrudnieni pracownicy, istnienie firmy musimy zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu trzydziestu dni od jej założenia oraz w sanepidzie – do czternastu dni.
Następnie należy zająć się uzyskaniem koncesji. To akt, który upoważnia przedsiębiorcę do prowadzenia działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Udziela się ją na pewien okres czasu, a prośbę kieruje się do ministra danego działu gospodarki. W tym kroku również należy postarać się o potrzebne nam zezwolenia.
Gdy już formalności będą wypełnione, kolejnym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej będzie stworzenie jej księgowości. Tu istnieją trzy drogi, którymi można podążyć. Można wykupić i zainstalować program do księgowości, w którym sami wprowadzamy przychody i wydatki. Takie systemy mogą wyliczać podatki i generować deklaracje VAT czy PIT-5. Wymaga to od nas wiedzy z zakresu księgowości i czasu, który się na rozliczenia poświęci.
Drugą opcją jest księgowość internetowa, w której to płacimy za system księgowy i osobę, która zajmuje się księgowością za nas. Jest to droższa opcja, ale na pewno wygodniejsza.
Trzecią opcją jest zatrudnienie księgowego w biurze księgowym. Tutaj dokumenty dostarczamy księgowej, mając okazję do kontaktu osobistego. Warto poszukać w okolicy biura księgowego z dobrą opinią. Będzie to usługa niewiele droższa od księgowości internetowej.
Od tego momentu można rozpocząć działalność gospodarczą.

Kosmetologia – czy warto?

Kosmetologia - czy warto?

Kosmetologia jest dziedziną błyskawicznie rozwijającą się w ciągu ostatnich kilku lat. Powstają nowe techniki dbania o sobie, zabiegów upiększających czy relaksacyjnych. Coraz więcej kobiet, a nawet mężczyzn decyduje się na kształcenie w tym kierunku. Najważniejsze jest to, aby interesować się technikami dbania o wygląd, makijażem albo pasjonować się nowinkami w zakresie pielęgnacji ciała czy twarzy. Spektrum zajęć kosmetologa jest ogromne – od prostych czynności typu. makijaż okazjonalny, manicure, pedicure aż do wykonywania skomplikowanych zabiegów wymagających skupienia, wiedzy i precyzji. Z tego też powodu zwykła osoba nie może zostać kosmetologiem, a potrzeba do tego odpowiedniego wykształcenia. Co jest ważne w pracy kosmetologa? Przede wszystkim jest to praca z ludźmi, więc trzeba lubić kontakt z drugim człowiekiem. Ważne jest aby być towarzyskim, uprzejmym i pozytywnie nastawionym. W końcu 8 godzin w ciągu dnia, 5 dni w tygodniu będziemy mieli bez przerwy kontakt z drugim człowiekiem. Po drugie potrzebna jest cierpliwość – do klientów, oraz do wykonywania często skrupulatnych, wymagających czasu i precyzji zabiegów – np. zakładania rzęs. Osoba która nie interesuje się kosmetologią nie wytrzyma na dłuższą metę i straci zainteresowanie zawodem.

Kosmetologia studia, czyli jak wyglądają studia kosmetologiczne i czego uczą?

Studia kosmetologiczne uczą przede wszystkim podstaw pracy z klientem i wszystkich potrzebnych umiejętności do wykonywania swojej pracy. Zajęcia, z jakimi możesz się spotkać na studiach to:

– Zarządzanie (np. własnym salonem kosmetycznym).
– Podstawy Psychologii (pomocna w zbudowani pozytywnej relacji z klientem)
– Język angielski (przydatny w przypadku wyjazdu lub klienta – obcokrajowca)
– Chemia kosmetyczna (nauka o produktach)
– Fizjoterapia i masaż (techniki relaksacyjne)
– Higiena (dezynfekowanie sprzętu, higiena pracy)
– Kosmetologia upiększająca
– Kosmetologia pielęgnacyjna
– Receptura kosmetyczna (tworzenie mieszanek do zabiegów)
– Farmakologia (podstawy produkcji leków – przydatne w leczeniu np. trądziku)
– Doraźna pomoc przedmedyczna (w przypadku wypadków)
– Dermatologia (leczenie zmian dermatologicznych)

A ponadto:
– Estetyka
– Histologia
– Anatomia
– Biochemia
– Biofizyka
– Mikrobiologia
– Immunologia
– Biologia
– Genetyka

Najlepsze uniwersytety oferujące kształcenie na kierunku kosmetologia:

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. (Wydział Farmaceutyczny).

Data założenia to 12 maja 1364 roku. Uczelnia posiada długą tradycję i długie lata przekazuje wiedzę studentom.

2. Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej).

Jest to jeden z czterech wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Powstał w 1945 roku.

3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (Wydział Farmaceutyczny).

Wydział farmaceutyczny powstał w roku 1945 jako jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, w roku 1950 jako jednostka Akademii Medycznej w Łodzi, w roku 2002 jako jednostka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

4. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie )Wydział Nauk o Zdrowiu).

Uniwersytet obdarzony bardzo dobrą renomą, mimo iż istnieje stosunkowo krótko w porównaniu do innych uniwersytetów medycznych.

5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej).

Jeden z trzech wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kształci w zakresie kosmetologi od 2009 roku, ale już jest w pierwszej piątce najlepiej kształcących uczelni w tym zawodzie.

6. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu).

Jest to jeden z najstarszych uniwersytetów medycznych w Polsce, co wyróżnia go na tle pozostałych. Świetnie wyposażony i kształcący na bardzo wysokim poziomie.

7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Farmaceutyczny).

Jeden z najlepszych kierunków kosmetologicznych znajduje się także w mieście potocznie nazywanym miastem studenckim – Toruniu. To malownicze miasto ma do zaoferowania UMK, który jest jedną z bardziej znanych uczelni w Polsce.

8. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wydział Fizjoterapii).

Jeden z trzech wydziałów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, powstał w 1976 roku jako drugi wydział na tej uczelni. Z tego powodu jego historia jest bardzo długa, a prestiż wysoki.

9. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej).

AWF w Krakowie ma również do zaoferowania studiowanie na kierunku kosmetologii. Uniwersytet ma bogatą przeszłość, świetnych profesorów i zaspokaja różnorodne zapotrzebowania na kierunki. Z tego też powodu nie można pozostać obojętnym na ofertę tej uczelni.

Kosmetolog, w związku z tym, że często musi naruszyć ciągłość skóry, musi być wykształcony wszechstronnie – nawet medycznie. W każdej pracy zdarzają się wypadki, dlatego musi wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji i udzielić odpowiedniej pomocy przedmedycznej oraz być doinformowanym w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Bez wykwalifikowanego pracownika, żaden salon kosmetyczny nie jest dostatecznie bezpieczny, aby z niego korzystać.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

W dobie kapitalizmu niezwykle ciężkie może okazać się znalezienie pracy w niektórych branżach. Trzeba mieć na uwadze, że bardzo trudno jest znaleźć wymarzoną posadę w zawodzie wyuczonym. Wynika to przede wszystkim z niekorzystnej koniunktury gospodarczej, bowiem w niektórych branżach zapotrzebowanie na nowych ludzi jest zerowe. Ponadto wiele uniwersytetów i akademii, wbrew tendencjom panującym na rynku pracy, szkoli nowych specjalistów, którzy nie będą mieli racji bytu w zawodzie. Niestety, koszty życia są tak duże, że nie można tej kwestii bagatelizować. Na ogół zaznacza się, że jedynie przy odpowiednim podejściu do życia można się przekwalifikować. Zdecydowanie nie jest to łatwe, jednak poprzez porzucenie ambicji możliwe jest znalezienie pracy w zawodzie innym niż wyuczonym. Taki krok zaleca się każdemu, kto ma problem z pieniędzmi. Zaznacza się jednak, że istnieją inne możliwości, dzięki którym można z powodzeniem zyskać czas i pieniądze na prowadzenie określonej działalności w dziedzinie handlu i usług.

Przede wszystkim zaznacza się, że jest to opcja dla osób odważnych, które nie boją się wyzwań. Jak wiadomo, wzięcie życia we własne ręce nie dla każdego jest wygodne. Rozpoczęcie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z utratą stabilizacji. Wynika to z faktu, że jedynie najlepsi przedsiębiorcy są w stanie już na starcie zapewnić sobie byt na odpowiednim poziomie. Dlatego sami musimy zdać sobie sprawę z tego, czy będziemy w stanie tam wytrwać. Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest negatywna, należy skupić się na poszukiwaniu pracy na etacie. Jednak osoby, które są w stanie postawić wszystko na jedną kartę, powinny postawić swoje pierwsze kroki w biznesie. Wbrew pozorom nie jest to trudne, bowiem procedura rejestracji własnej firmy jest stosunkowo prosta. Wystarczy odpowiednio wypełnić formularz, aby już po chwili cieszyć się upragnionym statusem społecznym. Należy jednak zaznaczyć, ze wiąże się on nie tylko z uprawnieniami, ale również z obowiązkami, przede wszystkim fiskalnymi. Dlatego zdecydowanie zaleca się poczynienie odpowiednich oszczędności celem zapewnienia sobie środków na podstawowe potrzeby. Może okazać się, że w ciągu jednego miesiąca nasz biznes przyniesie spore straty, które będziemy zobligowani pokryć z własnej kieszeni. Tym samym każdy, kto nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiedniej rezerwy, powinien już na starcie zrezygnować.

Najważniejszą kwestią jest oczywiście biznesplan. To od niego zależy, czy nasze przedsięwzięcie okaże się sukcesem czy porażką. Dlatego w pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę rynku. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, czy na nasze produkty i usługi będziemy mieli zbyt na zadowalającym nas poziomie. Oczywiście nie można się ograniczać do prostych mierników i wybrać te, które obejmują perspektywę długoterminową. Jak powszechnie wiadomo, przedsiębiorstwo powinno stale się rozwijać. Tytułem przykładu, jeżeli chcemy otworzyć własny zakład produkcyjny, powinniśmy zbadać rynki zbytu – nie tylko te oczywiste, ale również potencjalne. Pozwoli to nam upewnić się, że będziemy w stanie eksportować nasze towary niemal w każdym kierunku świata. Pozwoli to nam wdrożyć innowacje, dzięki którym będziemy mogli z powodzeniem odmienić oblicze całego świata. Dobrze jest w tym zakresie odwołać się do działalności konkurencyjnych, bowiem mogą tam pracować ludzie znacznie bardziej świadomi od nas. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma co się obawiać porażki wtedy, gdy jesteśmy w stanie zapewnić sobie stałych klientów. Wtedy mamy łagodny start, po którym może być już tylko lepiej – pod warunkiem, że nasi kontrahenci stale będą chcieli z nami współpracować.

Każdy trener biznesu powie nam, że najważniejszym czynnikiem każdego nowego przedsiębiorcy jest jego samoocena. Świadomość własnych zalet jest bardzo ważna, ponieważ to na niej budujemy nasz przyszły sukces. Tytułem przykładu, każdy, kto choć w najmniejszym stopniu zna się na branży IT, powinien skupić swoje wysiłki właśnie w tym sektorze. Dzięki temu jest w stanie zapewnić sobie solidny zastrzyk gotówki, bowiem jest to sektor stale rozwijający się. Trzeba jednak pamiętać o tym, że umiejętności w tym zakresie są ściśle reglamentowane. Wynika to z faktu, że do pojęcia najbardziej nurtujących kwestii niezbędne jest opanowanie matematyki oraz algorytmów w pełnym zakresie. Dla wielu studentów i uczniów jest to rzecz nie do osiągnięcia, dlatego jedynie wybrani będą w stanie zapewnić sobie przyszłość w tej branży.

Dobrze jest pamiętać o tym, że istnieją rozwiązania, dzięki którym możliwe jest zażeganie przejściowych problemów finansowych. Każdy, kto chce uzyskać niezbędne środki, ma możliwość skorzystania z kredytu dla firm. Jest to optymalne rozwiązanie, ponieważ cechuje się niską sumą odsetkową oraz preferencyjnymi warunkami spłaty. Na ogół wnioskowanie o takie instrument jest bardzo czasochłonnym procesem, jednak w dłuższej perspektywie jest to bardzo korzystne. Dobrze jest również pamiętać o tym, że każdą wierzytelność można dodatkowo zabezpieczyć i zyskać kolejne preferencje.

Pożyczki z komornikiem

Pożyczki z komornikiem

Wiele osób zastanawia się, czy mając komornika są w stanie zaciągnąć nowe zobowiązanie finansowe, okazuje się, że dla sporej ilości firm pożyczkowych nie stanowi to problemu.
Jednak zacznijmy od tego co się staje z dłużnikiem jeśli zostaje przydzielony mu komornik.
Zapewne jak wszyscy wiedzą ,na początku dłużnik trafia do bazy BIK, gdzie umieszczane są tam wszystkie opóźnienia za spłatę, jednak nie jest odnotowane, że posiada komornika.
Komornik zablokowuje mu konto bankowe, wysyła nakaz zapłaty również do pracodawcy i w niektórych przypadkach, wysyła też pismo do Urzędu Skarbowego, ponieważ zwrot z podatku również może zabrać.
Jak prześcignąć takiego komornika, aby otrzymać kolejną pożyczkę, która dla niektórych jest ostatnią deską ratunku?
Na początku trzeba przejrzeć oferty firm pożyczkowych, największa ich ilość oczywiście znajduje się na stronach internetowych.
Na co trzeba zwrócić uwagę szukając odpowiedniego parabanku?
Po pierwsze czy firma pożyczkowa sprawdza bazy BIK, jeśli tak to wniosek o pożyczkę od razu zostanie odrzucony.
Następnie jeśli mamy zablokowany rachunek na koncie bankowym a jak wiadomo większość firm pożyczkowych, aby zweryfikować nasze dane prosi o przelanie symbolicznego jednego grosza ze swojego rachunku bankowego, dopiero wtedy, po pozytywnej decyzji kredytowej przesyła pieniądze na konto, dlatego też nie ma co liczyć, że można otrzymać pozytywną decyzję. Warto jednak przyjrzeć się tym firmą, które mają możliwość wypłaty pieniędzy, poprzez przelew pocztowy lub tak zwany czek GIRO.
Czek ten pozwala na ominięcie weryfikacji danych przelewem a pieniądze odbieramy na poczcie, po okazaniu dowodu osobistego. Podczas składania wniosku, wystarczy zaznaczyć taką opcję wypłaty środków.
Następną możliwością pożyczki z komornikiem są firmy udzielające pożyczek domowych. Jeśli jest się zdecydowanym, na takie rozwiązanie, musimy pamiętać , że raty płacone są zazwyczaj tygodniowo. Jak wziąć taką pożyczkę?
Najbardziej popularnymi firmami są Bocian oraz Provident , który ostatnio bardzo rozwinął swoją działalność oferując, oprócz pożyczek domowych pożyczki samoobsługowe przez internet, ale oczywiście ta opcja nie jest dostępna kiedy ma się zablokowane konto chyba, że kwota zaciągniętego zobowiązania przewyższa koszty, które jesteśmy winni spłacić, wtedy możemy z takiej opcji skorzystać i cieszyć się zakończonym zobowiązaniem i dodatkowymi środkami na koncie, jeśli takowe zostaną.
Aby skorzystać z pożyczki domowej należy skontaktować się telefonicznie z firmą , bądź złożyć wniosek o kontakt na stronie internetowej. Po rozmowie z konsultantem, trzeba czekać na przyjazd przedstawiciela, który oczywiście jest zaplanowany w dogodnym dla nas terminie. Kiedy przedstawiciel już do nas zajrzy, będzie potrzebny dowód osobisty i potwierdzenie uzyskania przychodów ( przy kolejnych pożyczkach, ta opcja nie zawsze jest już wymagana). Doradca powie, na jaką kwotę możemy liczyć , jakie jest oprocentowanie, koszty pożyczki, oraz jaką kwotę rat cotygodniowych będziemy musieli zapłacić. Oczywiście jest możliwość skorzystania z ubezpieczenia jednak koszty raty nieco wzrosną. Po rozpatrzeniu przez nas decyzji podpisywana jest umowa i pieniądze trafiają od razu do naszych rąk, następnie po upływie miesiąca w wyznaczonym dniu na umowie przychodzi co tydzień do nas przedstawiciel aby rozliczyć raty. Wizyty te nie trwają długo około 10 minut, wpłacamy pieniądze za ratę i otrzymujemy pokwitowanie, na którym jest napisana kwota naszej spłaty, ile jeszcze pieniążków musimy oddać a przy terminowych wpłatach będzie tam opcja , że mamy nową ofertę pożyczkową.
Niektóre parabanki ,aby udzielić pożyczki osobą zadłużonym wymagają gwaranta. Czyli osoby, która nie figuruje w Bik-u , posiada stały dochód i konto bankowe, oraz w razie czego jest w stanie spłacać nasze zobowiązanie.
Do takich firm należy np. Rapida oferująca pożyczki do 25 000 zł na okres do 60 miesięcy, udzielanych przez internet z oprocentowaniem stałym stanowiącym 10%.
Jeśli zobowiązanie jest małe, a jesteście je w stanie oddać razem z kolejną pożyczką w szybkim czasie, to można sięgnąć po „szybkie pożyczki”. Chwilówki również mają opcję wypłat pieniędzy dla ludzi z komornikiem, przykładowe firmy to:
filarum
net credit
oferujące kwotę pożyczki do 3000 zł na 30 dni
Jednak takie opcje powinny być zawsze ostatecznością , ponieważ szybko można powiększyć swoje zadłużenie, jeśli nie zdążymy na czas uzbierać wymaganej kwoty do spłaty.
Kolejną opcją są pożyczki prywatne, jednak i tu się trzeba mocno zastanowić, ponieważ większość z nich to oszuści żerując na cudzej krzywdzie. Obiecują pomoc, ale proszą o wpłatę np.30% wartości pożyczki lub na stronach internetowych, aby wysłać wniosek o pożyczkę,który zostanie od razu zaakceptowany należy wysłać sms wartości ok 30 zł. Dlatego rozważając taką możliwość dobrze jest znaleźć osobę uczciwą, umówmy się osoba czy firma prywatna, która udziela takich pożyczek nigdy nie będzie chciała od nas żadnych pieniędzy. Zawsze dobrze jest też popytać rodzinę, znajomych czy przypadkiem oni nie byli by w stanie pomóc nam finansowo.

Giełda – łatwe i szybkie pieniądze?

Giełda - łatwe i szybkie pieniądze?

Pytanie ile można zarobić na giełdzie na pewno zadaje sobie większość, jeżeli nie wszyscy, początkujący inwestorzy. Nie wiem czy jest to dobre pytanie. Czy dużo lepszym pytaniem początkującego inwestora nie było by pytanie: „ile mogę stracić na giełdzie”? Wiem, że wszystkie reklamy mówią o ogromnym i łatwym zarobku na giełdzie. Rozmawiając z niedzielnymi inwestorami, pytając ile można zarobić na giełdzie wszyscy zaraz nabierają wody w usta. Pytanie, czy są to tak świetne zarobki, że nie chcą się chwalić? Czy może mają takie straty, że boją się o nich mówić?
Rozmawiając z osobami, które giełdą interesują się nie od dziś większość z nich podkreśla, że w pierwszym roku inwestowania nie zadajesz sobie pytania „ile można zarobić na giełdzie”. Starasz się wyjść na zero. To już jest sukces. Wielu inwestorów wychodzi na minusie. Wbrew temu, co przedstawiają nam reklamy giełda to nie szczęście. Inwestowanie na giełdzie to ciężka praca. Ciągła nauka, analizowanie, doskonalenie się. Jeżeli liczysz na szczęście to może lepiej zrezygnować dopóki straty nie są wielkie. Nie ma czegoś takiego jak szczęście na giełdzie. Trzeba to głośni i wyraźnie powiedzieć.
Inwestorzy giełdowi zwracają uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie ważne ile można zarobić na giełdzie jednorazowo. Ważne jak systematycznie zarabiasz. Jednorazowy, nawet duży zarobek,nie jest wartością merytoryczną. Może uśmiechnęło się do ciebie szczęście. Raz każdemu może się zdarzyć. Systematyczny, nawet nie wielki zarobek dopiero jest wartościowy. Dlaczego? Nie chodzi tu o kwoty, które jesteś w stanie zarobić. Znaczenie ma systematyczność, bo jest to sygnał, że zrozumiałeś mechanizmy funkcjonowania giełdy. Jesteś w stanie przewidzieć ruchy innych inwestorów. Rozumiesz co dzieje się z akcjami. Umiesz ocenić, które są wartościowe, a które trzeba jak najszybciej sprzedać. To jest sukces. Zrozumienie zasady funkcjonowania giełdy.
Przejdźmy do podstawowego pytania o inwestowanie na giełdzie. Zamknięcie pierwszego roku inwestowania na zero uważane jest przez wielu za duży sukces. W drugim roku strata powyżej 30 % jest sygnałem, że należy poważnie przemyśleć swoje inwestowanie na giełdzie. Tylko nie popadajmy w histerie. To, że straciliśmy 30 % w tym roku nie znaczy, że definitywnie musimy z tej giełdy zrezygnować. Myślenie tego typu nic nam nie da. Wielu inwestorów nie raz straciło wszystko. Na giełdzie wszystko może się zdarzyć. Sugeruję, że tak duża strata musi nas zmusić do
myślenia. Trzeba wszystko dokładnie przeanalizować. Zastanowić się. Jest to znak, że w naszym toku rozumowania jest jakiś błąd, luka. Coś trzeba zmienić. Przebudować w głowie i dokładnie przemyśleć. Nie można sobie pozwolić na popełnianie ciągle tych samych błędów, które mogą nas doprowadzić tylko do jednego. Do bankructwa.
Odpowiadając na podstawowe pytanie, nurtujące tak wielu potencjalnych inwestorów. Ile można zarobić na giełdzie? Nie wiem. Wszystko zależy od zainwestowanej kwoty. Na rynku panuje opinia, że najlepsi zarabiają tyle, ile średnio rocznie zyskuje główny indeks giełdowy. Historia pokazuje, że jest to około 6% rocznie. Pamiętajcie jednak, mówimy o regularnym 6% zysku rok w rok. Jeżeli uda ci się to przez kilka lat z rzędu możesz śmiało powiedzieć, że jesteś w grupie 20% najlepszych inwestorów.
Teraz kolejne pytanie. Czy 6% w skali roku to duży zarobek? Na to pytanie też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko znowu zależy od zainwestowanej gotówki. Czy jest to duży zysk, czy mały w stosunku do pracy, którą trzeba poświęcić giełdzie? Nie wiem. Niech każdy z was sam na to pytanie odpowie. Jest to bardzo subiektywna opinia. Każdy z nas odpowie na to pytanie inaczej. Dla pasjonata giełdy czas, który musi jej poświęcić, nie będzie dużym wyzwanie. Jak odbiera to statystyczny Kowalski? Na pewno każdy inaczej.
Cały czas nie mogę zrozumieć fenomenu giełdy. W towarzystwie zawsze mówi się, że giełda jest dobrym sposobem na zarobienie szybkich i łatwych pieniędzy. W środowisku inwestycyjnym mówi się, dla odmiany, że giełda pokonuje 80% ( ! ) inwestorów. To jak jest na prawdę z tym inwestowaniem na giełdzie? Mamy pytać, ile można zarobić na giełdzie, czy ile można stracić? Dlaczego są tak różne opinie? I do tego tak bardzo rozbieżne?
Nie myślicie, że jest to tak. Tam, gdzie pojawiają się pieniądze nasza wyobraźnia jest rozpalona do czerwoności. Nie myślimy logicznie tylko marzymy o wielkiej forsie. Wstyd się przyznać, ale naoglądamy się filmów i zaczynamy w nie wierzyć. Prawda natomiast jest taka, że na giełdzie nie można zarobić nie poświęcając jej czasu i pracy. Każde zarobione na giełdzie pieniądze są ciężko wypracowane. To nie jest łut szczęścia. To są lata nauki. Prób. Błędów. I znów nauki.
Zastanawiając się nad zarabianiem pieniędzy na giełdzie, trzeba się przede wszystkim zastanowić ile pracy jestem gotowy w to włożyć? Ile czasu mogę poświęcić? Potem dopiero można zastanawiać się ile można zarobić na giełdzie? Rezygnując z ciągłego doskonalenia raczej trzeba było by zastanowić się ile pieniędzy mogę stracić na giełdzie?

Doradca inwestycyjny może być mylnie odebrany

Doradca inwestycyjny może być mylnie odebrany

Dzisiejszy świat obraca się w dużej mierze wokół pieniądza. Włączając wieczorne wiadomości, słuchając radia w samochodzie pokonując drogę do pracy często można słyszeć o pieniądzach. Pieniądze przyjmują w tym przypadku różny wymiar – raz mówi się o dochodach budżetu państwa, innym razem dziennikarze narzekają na rosnącą inflację, a jeszcze kiedy indziej można usłyszeć o wzrastającej od nowego roku płacy minimalnej. Te wszystkie informacje mają wydźwięk pieniężny.
Nic dziwnego, że pieniądze odgrywają istotną rolę w naszym życiu. Potrzebujemy ich aby kupować jedzenie, spełniać swoje marzenia, realizować się, a nawet edukować. Mówi się, że w Polsce edukacja jest darmowa. Po części jest to prawda, jednak zdecydowanie przeważa tutaj tuszowanie pewnych faktów. Dziecko idąc do szkoły potrzebuje różnych przyborów, materiałów edukacyjnych – to wszystko kosztuje.
W powyższym przypadku można pójść nieco szerzej. Rodzice często chcą, aby ich pociecha rozwijała się na wielu płaszczyznach. Zwykła edukacja szkolna nie wystarcza. W związku z tym wysyła się dziecko na wiele innych pozalekcyjnych zajęć. Taka forma edukacji kosztuje.
Co więcej, dziecko dorasta, ma wiele innych potrzeb. Idąc do szkoły, a potem na studia należy liczyć się z wieloma innymi dodatkowymi kosztami.
Powyższy przykład obrazuje w dość telegraficznym skrócie, że życie kosztuje. Abstrahując już od podstawowych codziennych czynności każdy ma jakieś hobby w którym chciałby się realizować. Jedne zainteresowania są droższe, inne tańsze. Wiele osób z pewnością jednak wie, jak drogie mogą być marzenia.
Przejdźmy teraz od powyższych przykładów do sytuacji, jaka panuje w gospodarce. Dzisiejszy poziom bezrobocia jest o wiele niższy niż kilka lat temu. Współcześnie bez pracy pozostaje zatem mniej osób niż w przeszłości. Nie warto z tym stwierdzeniem dyskutować – jest to oczywiście statystyka. Niższa stopa bezrobocia może wynikać po części z tego, że wiele osób nie rejestruje się w urzędach pracy, jeszcze inni wyjechali za granicę. Należy jednak domniemać, że Ci drudzy wyjechali po to, aby pracować, w związku z czym zarabiają pieniądze.
Każdy w swoim życiu chce osiągnąć pewien stopień niezależności. Pracuje, odkłada pieniądze, aby mieć pewne zabezpieczenie finansowe. W wielu przypadkach osoby mające pewne oszczędności trzymają je w popularnej skarpecie. Przysłowiowa skarpeta w dzisiejszych czasach nie oznacza, że ktoś trzyma tylko i wyłącznie pieniądze w domu. Również gromadzenie środków finansowych na zwykłym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym doprowadza do sytuacji, w której pieniądz realnie traci na wartości. Takie rachunki bankowe nie są oprocentowane, a jeżeli są, to wysokość tego oprocentowania jest znikoma. Procesy inflacyjne doprowadzają do tego, że w perspektywie kilku lat za tą samą kwotę jesteśmy w stanie kupić mniejszą ilość produktów. W związku z tym każdy powinien zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze. Warto rozważyć inwestycję pieniędzy.
Z pojęciem inwestycji często wiąże się doradca inwestycyjny. Wiele osób słysząc stwierdzenie doradca inwestycyjny ma od razu negatywne skojarzenia. Okazuje się, że zupełnie niepotrzebnie. Co ciekawe, większość osób, które zostałyby zapytane o to, kto to jest doradca inwestycyjny udzieliłoby błędnej odpowiedzi.
Powyżej wspomniano o pojęciu inwestycji. Inwestycje jako tako są uważane za przekazanie środków finansowych na rzecz przyszłych, niepewnych zysków. Oznacza to, że inwestycje są obarczone ryzykiem. Osoby chcące zarobić na własnych oszczędnościach muszą dokładnie zastanowić się gdzie i na ile są w stanie „zamrozić” pieniądze. Dodatkowo, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie ryzyko każdy jest w stanie zaakceptować. Każdy ma bowiem własny poziom awersji do ryzyka wynikający z indywidualnych cech charakteru. Nie każdy jest w stanie zaryzykować. Owszem, większe ryzyko wiąże się niejednokrotnie z potencjalnie większym zarobkiem. Niemniej jednak w przypadku niepowodzenia należy liczyć się z wyższą stratą niż w przypadku bezpiecznych alternatyw.
Odnosząc się do pojęcia inwestycji przeciętny Kowalski skojarzy sobie, że dobrą osobą, która będzie służyć mu pomocą jest doradca inwestycyjny. Owszem, jest to po części prawda. W niektórych miejscach pracy osoby zajmujące się takim doradztwem są tak nazywane. Niekiedy określenie, że taka osoba to doradca inwestycyjny jest prawdą.
Niemniej jednak w praktyce doradca inwestycyjny to osoba, która zdała stosowny egzamin organizowany regularnie przez Komisję Nadzoru Finansowego i uzyskała uprawnienia do wykonania takiego zawodu. W praktyce doradca inwestycyjny zajmuje się zdecydowanie trudniejszymi zagadnieniami inwestycyjnymi takimi jak zarządzanie ryzykiem, czy zarządzanie funduszem inwestycyjnym. Oznacza to, że takie osoby często nie mają kontaktu z klientem indywidualnym, niemniej jednak w dużej mierze odpowiadają za pieniądze, które powierzają im takie osoby, Ich zadaniem jest wypracowanie satysfakcjonującej stopy zwrotu przy zadanym poziomie ryzyka, a nie jak często powszechnie się uważa doradzanie klientom w placówkach bankowych.

Czy warto inwestować?

Czy warto inwestować?

Z pojęciem inwestycje krótkoterminowe mamy do czynienia w wielu aspektach naszego życia codziennego. Dobrym przykładem inwestycje krótkoterminowe może także być inwestycja w akcje, weksle oraz pożyczki krótkoterminowe. Dobre inwestycje krótkoterminowe to takie, które uchronią nas przed stratą oraz pozwolą zapobiec skutkom ewentualnych zdarzeń losowych lub kradzieży na przykład ubezpieczenie drogiego sprzętu typu iPad, iPhone oraz drogiego roweru. Dzięki takiemu ubezpieczeniu naszej własności będziemy mogli uzyskać pieniądze z wykupionego ubezpieczenia na nowy sprzęt lub otrzymać sprzęt zastępczy do czasy naprawy naszego doczesnego, który na przykład uległ awarii lub usterce. Wiele osób obecnie zastanawia się nad tym czy warto jest ubezpieczyć iPhone’a – kupując tak dobry oraz drogi sprzęt nie powinniśmy się nawet zastanawiać nad jego ubezpieczeniem, bowiem jest to bardzo dobra opcja na wypadek pojawienia się awarii, kradzieży, usterki czy uszkodzenia mechanicznego naszego drogiego i prestiżowego smartfona oraz na wypadek jego kradzieży, które wciąż bardzo często mają miejsce.
Telefony oraz inne urządzenia marki apple należą do jednych z najczęściej kupowanych oraz cenionych na całym świecie. Marka ta cieszy się bardzo dużą popularnością wśród wielu grup klientów, a także wysokim prestiżem, który nierozerwalnie wiąże się z dość wysoką ceną.
Ceny najnowszych modeli iPhone’a wahają się zwykle w granicach od trzech do nawet pięciu tysięcy złotych. Decydując się na zakup tak drogiego sprzętu jakim są telefony produkowane przez znaną i ceniona na całym świecie firmę apple warto także rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek wielu zdarzeń losowych jakie mogą się nam przytrafić w związku z użytkowaniem iPhone’a.
Oczywiście ryzyko zniszczenia lub kradzieży nowego telefonu jest znacznie niższe wśród osób, które korzystają z niego głównie w domu i służy im on jedynie do odbierania połączeń przychodzących oraz ich wykonywania. Zwykle w takim trybie użytkują telefony emeryci. Często jednak nie jesteśmy w stanie przewidzieć wielu uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania każdego telefonu – jak jego zalania, upuszczenie – w wyniku czego może dojść do pęknięcia ekranu, powstania zwarcia.
W dodatku jeżeli mamy zamiar użytkować naszego iPhone’a intensywniej niż zwykle – korzystać z przeróżnych aplikacji – chociażby fitness – podczas biegania bądź treningów na świeżym powietrzu czy na siłowni, podróżując, robiąc nim zdjęcia i nagrywając filmy w wielu różnych miejscach to nasz telefon jest o wiele bardziej narażony zarówno na uszkodzenia mechaniczne – z których najczęściej pojawiające się to upadki na skutek, których dochodzi do pęknięć ekranu oraz zalania, a także istnieje o wiele większe ryzyko kradzieży naszego prestiżowego telefonu.
Wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla naszego iPhone to decyzja, którą zdecydowanie warto rozważyć. Dodatkowe ubezpieczenie bardzo się bowiem przydaje w sytuacjach kiedy na przykład padliśmy ofiarą kradzieży lub nasz telefon uległ wypadkowi, bądź w sytuacjach niemal każdego pochodzenia awarii.
Warto jest zdać sobie sprawę, że nie wszystkie rodzaje usterek jakie mogą nam się przydarzyć w związku z użytkowaniem telefonu będą usuwane w ramach obejmującej telefon gwarancji, a naprawa niektórych z nich w modelach produkowanych przez firmę apple bywa bardzo kosztowna. Nawet wymiana pękniętego ekranu lub obudowy to wydatki z rzędu około kilkuset złotych – a mając wykupione ubezpieczenie nie musielibyśmy martwić się kosztami tego typu napraw.
Co obejmuje ubezpieczenie oraz jaki jest jego koszt?
Koszt ubezpieczenia iPhone’a zwykle zależy od jego ceny wyjściowej oraz tego co takie ubezpieczenie oferuje, jednak zwykle ceny kształtują się już od ośmiu do około trzydziestu złotych miesięcznie.
Zwykle sami możemy zdecydować o zakupie dodatkowego ubezpieczenie w okresie do trzech miesięcy od nabycia przez nas telefonu – zarówno w abonamencie jak i bez abonamentu. Możemy także dokonać zakupu ubezpieczenia drogą online.
Standardowe ubezpieczenie zwykle oferuje nam pokrycie kosztów napraw telefonu oraz usuwanie usterek takich jak pęknięcie wyświetlacza lub wymiana obudowy oraz wielu innych – na czas naprawy oczywiście otrzymamy model zastępczy do codziennego użytkowania. Ponadto w wypadku kradzieży telefonu, którą zwykle musimy zgłosić do 2 dni roboczych od momentu zauważenia braku telefonu – dzięki ubezpieczeniu możemy liczyć na otrzymanie nowego smartfona lub środków na jego zakup.Warto jest dokonywać inwestycje krótkoterminowe w wielu aspektach naszego życia, które pomogą nam otrzymać zyski lub też uchronić nas od dużych finansowych strat jakie niesie ryzyko utraty drogiego sprzętu lub przedmiotu. Istnieje też połączenie ubezpieczenia i inwestycji w jedną całość, które niesie ze sobą tak zwane ubezpieczenie inwestycyjne, które jest coraz bardziej popularną i coraz częściej oferowaną opcją na ulokowanie swoich oszczędności oraz posiadanych sum pieniężnych przez wiele banków. Jest to niezwykle popularna forma lokowania oszczędności zarazem.

Przyszłościowe kierunki studiów.

Przyszłościowe kierunki studiów.

Niedługo matura, a studenci już głowią się jaki kierunek będzie najlepszy, aby w przyszłości dostać dobrą pracę. Poniżej zostały przedstawione najbardziej przyszłościowe kierunki studiów usystematyzowane w roku 2019:

1.Informatyka

Informatyka jest dziedziną z zakresu nauk ścisłych i matematycznych. Zajmuje się przetwarzaniem i analizowaniem informacji, wykorzystując odpowiednie systemy. Dobry informatyk w dzisiejszych czasach zawsze znajdzie pracę. Technologia rozwija się w zastraszającym tempie, dlatego potrzeba coraz więcej specjalistów i ludzi, którzy odkryją nowe horyzonty w tej dziedzinie.

Najlepsze uczelnie: Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Politechnika Warszawska (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej).

2.Programista

Czym zajmuje się programista? Jest to osoba, która tworzy oprogramowania komputerowe, w odpowiednim wyuczonym języku programowania. Studia w tym kierunku są kolejnym krokiem do zapewnienia sobie stabilnej przyszłości.

Najlepsze uczelnie: Politechnika Wrocławska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka.

3. Lekarz

Zawód lekarza należy do najbardziej odpowiedzialnych zawodów, ale jest też jednym z najbardziej opłacalnych. Co tu dużo mówić, zawód lekarza to kolejna profesja, która nie jest raczej narażona na porażkę.

Najlepsze uczelnie: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

4.Finanse i rachunkowość

Są to studia o kierunku ścisłym, jakże potrzebne w prawidłowym funkcjonowaniu dzisiejszego świata. Studia o tym kierunku uczą studentów zarządzania finansami oraz przygotowują do pracy w kierunku finansów i rachunkowości.

Najlepsze uczelnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych), Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania), Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Ekonomii).

5. Logistyka

Logistyka z roku na rok jest coraz bardziej popularnie wybieranym kierunkiem. Nie ma się co dziwić, ponieważ jest to zawód rozwijający się w bardzo szybkim tempie. Osoba, która studiuje logistykę, pozyskuje wiedzę w tym zakresie i przygotowuje się do pracy ćwicząc praktyczne umiejętności.

Najlepsze uczelnie: Politechnika Śląska (Wydział Organizacji i Zarządzania), Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Wydział Mechaniczny), Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Zarządzania).

6. Biotechnolog

Biotechnolog wykorzystuje wiedzę z zakresu biologii, chemii oraz nawet medycyny. Jest to przyszłościowy kierunek i zawsze będzie potrzebny. W Polsce dopiero kiełkuje, jednak jego popularność wróży długą obecność studentów na rynku pracy.

Najlepsze uczelnie: Uniwersytet Jagielloński (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), Uniwersytet Gdański (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), Uniwersytet Wrocławski (Wydział Biotechnologii).

7. Marketing

Są to studia przygotowujące do pracy w dziedzinie marketingu, uczą praktycznej sprzedaży poprzez tworzenie i oferowanie produktów zgodnie z zasadami popytu i podaży.

Najlepsze uczelnie: Uniwersytet Warszawski , Politechnika Warszawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska.

8. Lingwista

Lingwiści na rynku zawsze będą doceniani. Język nie ginie, a tłumaczenia zawsze będą potrzebne. Dlatego warto studiować lingwistykę.

Najlepsze uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Neofilologii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki).

9. Neofilologie

Ostatnio coraz popularniejsze są języki egzotyczne, więc dobrym krokiem byłoby rozpoczęcie studiów na kierunku neofilologicznym. Szczególnie rzadkie języki są rozchwytywane przez studentów, ponieważ im mniej osób umie się posługiwać danym językiem, tym większy popyt na tłumaczenia.

Najlepsze uczelnie: Uniwersytet Warszawski (Wydział Neofilologii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Lingwistyki Stosowanej), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filologiczny).

10. Dietetyk

Dietetyka to nieunikniona dziedzina naszego życia. Każdy musi wiedzieć, jak prawidłowo się odżywiać, aby organizm funkcjonował na najwyższych obrotach. Jednak tylko prawdziwy dietetyk jest w stanie zaoferować ludziom profesjonalną pomoc.

Najlepsze uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Lekarski), Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Lekarski II), Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauki o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa, Oddziałem Zdrowia Publicznego, Oddziałem Dietetyki).