Czym jest opłata klimatyczna

Pod pojęciem opłaty klimatycznej znajdziemy nic innego jak podatek, jaki należy uiszczać w wybranych miejscowościach, charakteryzujących się niespotykanymi w skali krajowej atrakcjami przyrodniczymi. Opłata klimatyczna pobierana jest też w miejscowościach, które otrzymały oficjalny status uzdrowiska.

Obowiązek uiszczenia takiej opłaty ma każdy, kto przebywa w takich miejscach dłużej niż jedną dobę. Formalnie rzecz ujmując, opłata klimatyczna znana jest pod pojęciem opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej. Można spotkać się z jeszcze bardziej ogólnym terminem -podatek miejski. Opłata tego rodzaju obowiązuje jedynie w miejscowościach, które otrzymały prawo do jej pobierania. Podatek jest pobierany, jeśli przebywa się do takich miejsc w celach turystycznych, zdrowotnych czy też wypoczynkowych. Dla miejscowości uzdrowiskowych opłata klimatyczna ma stanowić swego rodzaju rekompensatę. W takich miejscach szczególnie dba się o ochronę środowiska, co oznacza, że na takim terenie nie może rozwijać się przemysł ciężki, co negatywnie wpływa na rozwój tutejszej gospodarki, brak nowych miejsc pracy dla ludności.
Opłata klimatyczna w myśl polskiego prawa może być pobierana przez gminy spełniające określone w ustawie wymagania.

Ile wynosić może opłata klimatyczna? Z reguły nie przekracza ona trzech złotych za dzień pobytu. W większości przypadków opłata klimatyczna powinna być uiszczana o każdej porze roku. Są jednak pewne wyjątki. Niektóre gminy nie nakładają takiego obowiązku poza obowiązywaniem sezonu turystycznego.

Nie wszystkie osoby przebywając na terenie podlegającym podatkowi miejskiemu są zobowiązane do uiszczania opłaty. Zwolnione z takiego obowiązku są na przykład osoby przebywające w szpitalu. Osoby niewidome oraz ich przewodnicy też nie muszą jej ponosić. Co ciekawe, zagraniczni dyplomaci też nie są objęci podatkiem miejskim. Gminy mogą też decydować o przyznawaniu własnych ulg. Najczęściej decydują się one na wprowadzanie ulg dla dzieci oraz emerytów. Skorzystać z nich mogą również osoby niepełnosprawne oraz kombatanci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here