Faktoring a rozwój nowych projektów inwestycyjnych w firmie

Nowe projekty inwestycyjne pozwalają firmie na zwiększenie konkurencyjności i efektywności, a także zapewnienie długofalowych wzrostów. Ich realizację często jednak utrudniają jednak problemy finansowe. Duża część z nich to wynik opóźnień w regulowaniu należności za wystawione faktury. Instrumentem, który może wspomóc rozwój firmy i zapewnić środki na realizację nowych projektów, jest faktoring. Dlaczego jest on tak atrakcyjnym rozwiązaniem dla firm? Wyjaśniamy to w nowym artykule.

Faktoring jako źródło finansowania inwestycji

Faktoring to forma finansowania. Polega na sprzedaży wierzytelności z tytułu faktur. W ramach umowy klient (faktorant) przekazuje prawa do swoich należności, w zamian otrzymując od firmy faktoringowej (faktora) natychmiastową płatność pomniejszoną o prowizję (więcej na ten temat na https://pragmago.pl/porada/faktoring/). Planując inwestycje, przedsiębiorstwo może zapewnić sobie dostępność środków finansowych na zakup sprzętu, rozwój infrastruktury czy zatrudnienie specjalistów – bez ryzyka, że opłacenie własnych wierzytelności nie będzie możliwe ze względu na zatory płatnicze.

Szybki dostęp do środków na rozwój

Jedną z kluczowych zalet faktoringu w kontekście firmowych inwestycji jest natychmiastowy dostęp do gotówki. Tradycyjne metody finansowania, takie jak kredyty bankowe, często wiążą się z długotrwałymi procedurami kredytowymi i formalnościami. Faktoring eliminuje ten problem, umożliwiając przedsiębiorstwu błyskawiczne pozyskanie środków na realizację nowych projektów inwestycyjnych.

Faktoring zapewnia przedsiębiorstwom dużą elastyczność w planowaniu i realizacji inwestycji. Dzięki natychmiastowemu uzyskaniu płatności za wierzytelności, firma może szybko reagować na zmiany na rynku i sprawnie wykorzystywać pojawiające się możliwości. Największe znaczenie ma to w przypadku, gdy projekty wymagają szybkiego działania, a tradycyjne formy finansowania mogą opóźnić proces.

Minimalizacja ryzyka związanego z nieterminowymi płatnościami

Opóźnienia w płatnościach mogą poważnie zakłócić realizację harmonogramu danego projektu. Faktoring pozwala znacznie zminimalizować tego typu ryzyko. Korzystając z usług faktoringowych, firma przenosi ryzyko nieterminowych płatności na firmę faktoringową. Nawet jeśli kontrahent opóźni spłatę należności z tytułu faktury, przedsiębiorstwo otrzyma natychmiastową płatność, zyskując pewność co do zachowania płynności finansowej.

Faktoring a zdolność kredytowa firmy

Korzystając z faktoringu, przedsiębiorstwo może unikać obciążania swojej zdolności kredytowej – tym różni się kredytów bankowych, które obniżają zdolność i mogą zamknąć drogę do zdobycia finansowania w przypadku większych inwestycji. Pozyskanie finansowania dzięki faktoringowi jest też łatwiejsze niż w przypadku kredytu bądź leasingu – mogą z niego skorzystać nawet firmy w niekorzystnej kondycji finansowej.

Jak widać, faktoring to znaczące wsparcie rozwoju nowych projektów inwestycyjnych. Pozwala szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe i zapobiega problemom związanym z zatorami płatniczymi. Dzięki temu firmy mogą inwestować bez obaw o to, że wskutek braku płatności za wystawione przez nich faktury nie będą w stanie rozliczyć się z dostawcami, kontrahentami lub pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here