Przyszłość w gwiazdach zapisana

Większość z nas chyba wie, czym jest astronomia. Niestety wielu ludzi wciąż myli ją z astrologią. Dlatego w dalszej części tekstu przybliżę wam nieco założenia „gwiezdnej” nauki.

Astronomia jest zatem jedną z nauk przyrodniczych. Zajmuje się ona – krótko mówiąc – badaniem ciał niebieskich – takich jak galaktyki, gromady, gwiazdy, komety, mgławice i planety – oraz zjawisk, zachodzących poza Ziemią a także innych zjawisk pozaplanetarnych, które mają miejsce w obrębie naszej planety. Zajmuje się także powstaniem i rozwojem Wszechświata. Jest to niezwykle stara dziedzina nauki, bo jej początki datowane są już na czasy starożytne, kiedy to zamieszkujące wtedy naszą planetę cywilizacje dokonywały pierwszych badań natury astronomicznej. Rozwój nauki jednak przypada na nieco nowsze czasy, a obecnie nie sposób sobie wyobrazić nauki bez odkryć wielu znanych astronomów.

Astrologia z kolei jest tak naprawdę pseudonauką, której założenia opierają się na „fakcie”, iż układ ciał niebieskich ma realny wpływ na czyjeś losy. Ja tego nie komentuję, nie oceniam, szanuję ludzi, którzy w to wierzą i tym się pasjonują. Proszę tylko o jedno. Nie mylcie nigdy tych dwóch zagadnień.

Zakładam jednak, że ty, który czytasz niniejszy artykuł, wiesz dobrze, na czym polega astronomia. Interesuje cię obserwacja ciał niebieskich, może nawet dostałeś – lub dostałaś – kiedyś na urodziny czy inną gwiazdkę teleskop. Może znajoma ci jest także świetna skądinąd książka nieodżałowanej Wandy Chotomskiej, opowiadająca o rozbrykanym potomstwie pewnego astronoma. Może chcesz samodzielnie badać Wszechświat i przyczynić się do dalszych odkryć na tym polu? Jeśli tak, wybierz się na studia realizowane na kierunku astronomii.

Jak już wspomniałem, astronomia jest nauką przyrodniczą, przedmiotem badań której są ciała niebieskie oraz wszelkie procesy, które zachodzą tam, w górze. Siłą rzeczy więc, abyś mógł – lub mogła – podjąć studia na tym kierunku, musisz wykazać się abstrakcyjnym i ścisłym myśleniem, a także nie lada zdolnościami matematycznymi. Podstawami całego programu studiów są bowiem fizyka i matematyka. Dlatego też jeśli już od początków liceum – a nawet od wcześniejszego okresu – przejawiasz ogromne zainteresowanie tymi dziedzinami, a do tego pasjonują cię różnego rodzaju nowinki techniczne, jesteś wręcz idealnym kandydatem na studenta astronomii.

Naturalne więc jeśli chcesz się dostać na astronomię, musisz być nie tylko orłem z fizyki i matematyki, ale także pierwszorzędnie zdać maturę – szczególnie z tych właśnie przedmiotów. Pozostałymi przedmiotami, które często brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji na różnych uczelniach, są biologia, chemia, geografia i informatyka. Przyłóż się więc porządnie, jak należy, do każdego z tych przedmiotów, a osiągniesz sukces w postaci wymarzonych studiów.

A studia te są bez wątpienia ciekawe, gdyż zakres przedmiotów i zagadnień na nich realizowanych obejmuje astrofizykę, astronomię galaktyczna i pozagalaktyczną z elementami kosmologii, astronomię ogólną, astronomię sferyczną, astronomię Układu Słonecznego, astronomię współczesną oraz mechanikę nieba. Są to bardzo trudne przedmioty, ale także niezwykle ciekawe.

Jaką natomiast wiedzę zdobędziesz po ukończeniu studiów astronomicznych? Z zakresu wielu przydatnych, a wręcz niezbędnych w przyszłej twojej pracy zagadnień. Wśród nich możemy zaś wymienić chociażby astronomię i fizykę w oparciu o gruntowne podstawy nauk matematyczno-przyrodniczych, język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych, obsługę nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych a także zdolność opisu zjawisk przyrodniczych połączonego z formułowaniem problemów badawczych oraz gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem informacji. To bardzo duża ilość potrzebnej wiedzy i umiejętności, warto więc takie studia podjąć.

Gdzie natomiast znajdziesz zatrudnienie jako absolwent astronomii? Z pewnością jako nauczyciel, pracownika instytutu astrofizycznego, obserwatorium astronomicznego lub zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne albo też jako specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

Astronomię można studiować w takich miastach, jak: Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Natomiast uczelnie, które oferują studia astronomiczne to Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Zielonogórski. Wybór jest więc naprawdę spory.

Warto więc rozważyć wzięcie udziału w procesie rekrutacji na te studia. Astronomia to bowiem bardzo trudny, ale za to niezwykle ciekawy a także – co najważniejsze – przyszłościowy kierunek. Nauka bowiem rozwija się niemal z dnia na dzień, wciąż dokonywane są nowe odkrycia – także na polu astronomii. Jeśli chcesz wiec w przyszłości wziąć w nich udział, nie wahaj się. Poczytaj jeszcze więcej o tym fascynującym kierunku.

A pomogą ci w tym dwie rzeczy. Pierwsza to wyszukiwarka internetowa, jakiej na co dzień używasz. A druga to jakaś wygodna fraza, określająca zakres wyszukiwanej tematyki. Ot, chociażby „astronomia studia”. A zatem do dzieła. I powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here