ulgi na złe długi

Niektórzy przedsiębiorcy niestety stają się dłużnikami. Dzieje się tak w momencie, kiedy wpadli oni w tarapaty lub celowo kredytują się na kontrahentach. Może to prowadzić do utraty płynności przez wierzyciela. Jako przedsiębiorca masz przecież swoje zobowiązania, płacenie składek ZUS czy też zaliczki na podatek do zapłacenia. Możesz jednak skorzystać z ulg na złe długi. Czym one są i dla kogo są przeznaczone? Jesteście ciekawi? Koniecznie sprawdźcie!

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/ulga-na-zle-dlugi-takze-w-podatku-dochodowym/

Ulga na złe długi – jakie są jej zasady?.

Jeżeli jesteśmy wierzycielem i nie dostaliśmy należności lub jej części w okresie 90 dni od terminu zapisanego w fakturze, czy też umowie lub rachunku. To mamy prawo do zmniejszenia podstawy obliczenia podatku o pieniądze, na które czekasz bądź masz możliwość zwiększyć poniesioną stratę.

Tak a ulga jest zdecydowanie kołem ratunkowym dla podatników VAT. Teraz tak a ulga na złe długi jest w podatku dochodowym PIT i CIT. Polega ona na likwidacji zatorów płatniczych.

Kto ma prawo do ulgi na złe długi?

Na takiej liście pojawiają się przedsiębiorcy, którzy wcześniej wpisali tą wierzytelność Do przychodów należnych. Rzecz jasna Jeżeli byłby do dnia złożenia zeznania podatkowego nie został uregulowany lub też sprzedany czy też nabyty w inny sposób.

Jak wygląda księgowanie w przypadku ulgi na złe długi?

Ulgę taką wpisujemy w PIT z działalności gospodarczej składane na rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od upływu terminu płatności. Co w przypadku, jeżeli kwota zmniejszająca podstawę obliczenia podatku jest wyższa od tej podstawy?

Wówczas mamy 3 lata na zmniejszenie o nie doliczono wartość. Jeżeli po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty z wierzytelności zostanie uregulowana bądź nabyta, to podatnik musi to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Jeżeli strata natomiast jest mniejsza od kwoty, po którą ma być zmniejszona, to różnica zwiększa podstawę opodatkowania. Ulgę na złe długi możemy również wykorzystać zmniejszając lub zwiększając dochód służący za podstawę do odliczenia zaliczek.

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi

Z takiej ulgi możemy korzystać w przypadku:

• Zobowiązań wierzytelności pieniężnych wynikających z transakcji handlowych, a dłużnik nie jest w trakcie żadnego postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego, nie jest w trakcie likwidacji, a od daty wystawienia faktury czy też rachunku nie minęło więcej niż 2 lata.

• Przedsiębiorca, którzy płaci podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zmniejszając lub zwiększając przychody niezależnie.

Zobacz też: http://www.intelektualnie.pl/wady-i-zalety-samozatrudnienia/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here