Własna działalność gospodarcza

Wielu ludzi uważa, iż nie nadaje się do pracy na etacie, wynika to zazwyczaj z faktu, iż nie potrafią oni podporządkować się innej osobie, czyli szefowi, a także mają problem z dostosowaniem się do powszechnie panujących godzin pracy. Nocne marki, które wolą pracować późnymi wieczorami oraz nocą, natomiast odsypiać w dzień zawsze będą czuły się niekomfortowo, gdy budzik zadzwoni o szóstej rano i trzeba będzie wstać, aby zdążyć na pierwszą zmianę. Warto również podkreślić, iż osoby takie nigdy nie będą wykazywać największej efektywności, gdyż najbardziej kreatywne są one w późniejszych godzinach.
Świetnym rozwiązaniem dla ludzi, którzy wręcz duszą się na stanowiskach etatowych jest otworzenie działalności gospodarczej. Nie jest to jednak sprawa prosta i wymaga wielu przemyśleń, opracowania szczegółowego biznes planu, a także poświęcenia ogromnej ilości czasu. Otworzenie działalności gospodarczej jest najbardziej efektywne wśród osób posiadających silną osobowość oraz bardzo dużą determinację, bowiem ludzie poddający się już przy pierwszym niepowodzeniu nigdy nie odniosą sukcesu w biznesie.
Na początku najlepszym rozwiązaniem jest otworzenie działalności gospodarczej jednoosobowej, która umożliwi pracę na własny rachunek, przy ograniczonym ryzyku. Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest określenie czym nasza firma będzie się zajmować, następnie należy zbadać jak duża oraz silna jest konkurencja i czy będziemy umieli przebić jej ofertę. Bardzo ważnym zadaniem jest również obliczenie ilości środków finansowych, potrzebnych na rozkręcenie przedsiębiorstwa, a także określenie przewidywanego czasu, po którym powinny się one zwrócić.
Jeżeli podejmiemy odpowiednie decyzje na temat specyfiki firmy, wówczas otworzenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co można uczynić w dwojaki sposób, elektronicznie lub pisemnie, w urzędzie gminy. W każdym przypadku zgłoszenie wymaga podania nazwy oraz adresu firmy, numeru NIP oraz PESEL, pięciu znaków, nazywanych kodem działalności, określonego na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, danych do kontaktu, w postaci adresu mailowego oraz numeru telefonu, rodzaju opodatkowania, daty rozpoczęcia działalności, a także danych rachunków bankowych.
Dużym udogodnieniem jest to, iż jeżeli dokonamy zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to otworzenie działalności gospodarczej nie wymaga już składania dodatkowych do dokumentów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego, a także Urzędu Skarbowego. Odpowiednie informacje są bowiem przekazywane automatycznie, do wspomnianych wyżej instytucji, a przedsiębiorca może rozpocząć pracę.
Otworzenie działalności gospodarczej wymaga podjęcia decyzji w istotnej kwestii, czyli wyboru wspomnianej wcześniej formy opodatkowania. W tym zakresie istnieją cztery możliwości, a pierwsza z nich polega na opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli opłacaniu składki w wysokości osiemnastu lub trzydziestu dwóch procent. Jest to możliwość, którą przypisuje się automatycznie i w przeciwieństwie do trzech pozostałych, nie wymaga ona zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Drugą formą jest opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego, która wynosi dziewiętnaście procent. Ogromną zaletą jest tutaj stała wartość jaką należy wpłacać na rachunek skarbu państwa, nawet w przypadku gdy dojdzie do przekroczenia granicy dochodu. Otworzenie działalności gospodarczej może również wiązać się z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który polega na uiszczaniu procentu jedynie od uzyskanego przychodu. Jest to jednak forma, z której nie wszyscy mogą korzystać, a ponadto uniemożliwia ona dokonanie odliczenia kosztów uzyskania przychodów.
Ostatnią możliwością jest tak zwana karta podatkowa, która jest skierowana do osób, które całkowicie, nawet w najmniejszym stopniu nie korzystają z usług innych firm, a ponadto ich współmałżonek nie prowadzi takiej samej działalności, jak również w ramach działalności firmy nie są zatrudniani pracownicy na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.
Jak już wcześniej wspomniano, w przypadku gdy otworzenie działalności gospodarczej zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wówczas nie ma konieczności informowania o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świeżo upieczony przedsiębiorca nie może zapomnieć jednak o tym, iż jest zobowiązany do tego, aby w terminie do siedmiu dni złożyć tak zwany formularz ZUS ZUA, składany w celu zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. W przypadku gdy osoba podlega wyłączeniu z takowego ubezpieczenia, wówczas należy złożyć tak zwany formularz ZUS ZZA.
Otworzenie działalności gospodarczej umożliwia skorzystanie z tak zwanej ulgi na start, polegającej na tym, iż przez pierwsze pół roku od daty założenia firmy, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here