Co oznacza debet w księgowości?

Debet w księgowości oznacza zwiększenie salda konta. Jest to jedna z dwóch stron rachunku, drugą jest kredyt. Debet jest stosowany w przypadku zapisywania przychodów, kosztów, aktywów oraz...
Co to są aktywa w bilansie?

Co to są aktywa w bilansie?

Aktywa w bilansie to zasoby finansowe, które są posiadane przez firmę i mają wartość ekonomiczną. Mogą to być na przykład nieruchomości, maszyny, surowce, gotówka, należności od klientów...

Co księguje się na koncie 761?

Księgowanie na koncie 761 dotyczy zazwyczaj wpłat i wypłat związanych z wynagrodzeniami pracowników oraz kosztami związanymi z zatrudnieniem, takimi jak składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Może...
Jak prawidłowo sporządzić bilans?

Jak prawidłowo sporządzić bilans?

Sporządzenie bilansu jest jednym z podstawowych obowiązków każdej firmy. Bilans to dokument, który przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa w danym momencie. W bilansie znajdują się informacje o aktywach,...
Z jakich kont składa się bilans?

Z jakich kont składa się bilans?

Bilans składa się z dwóch kont: aktywów i pasywów. Aktywa to zasoby, które posiada firma, takie jak pieniądze, nieruchomości, maszyny, a także należności od klientów. Pasywa to...

Co jest aktywem a co Pasywem?

Aktywa to zasoby finansowe, które posiadamy i które przynoszą nam korzyści w postaci zysków lub wzrostu wartości. Przykłady aktywów to nieruchomości, akcje, obligacje, gotówka, samochody, itp. Pasywa to...
Co to jest suma aktywów i pasywów?

Co to jest suma aktywów i pasywów?

Suma aktywów i pasywów to pojęcie z dziedziny rachunkowości, które odnosi się do bilansu przedsiębiorstwa. Bilans jest dokumentem, który przedstawia sytuację finansową firmy w danym momencie. Suma...

Kto musi złożyć sprawozdanie do kas?

Sprawozdanie do kas muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z kas rejestrujących. W Polsce obowiązek ten wynika z ustawy o podatku od towarów i...
Czym różnią się aktywa od pasywów?

Czym różnią się aktywa od pasywów?

Aktywa i pasywa to dwa kluczowe pojęcia w rachunkowości i finansach. Aktywa to wszystkie zasoby, które posiadamy i które przynoszą nam korzyści finansowe, takie jak nieruchomości, akcje,...
Co jest najważniejsze w bilansie?

Co jest najważniejsze w bilansie?

Najważniejsze w bilansie jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans składa się z dwóch części: aktywów i pasywów. Aktywa to wszystkie zasoby, jakie posiada firma,...

ZOBACZ TEŻ

Czy biologia to dobry zawód?

Czy biologia to dobry zawód?

Biologia to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem organizmów żywych oraz ich funkcjonowania. Zawód biologa może być bardzo interesujący i satysfakcjonujący, ponieważ pozwala na...