Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Każdemu pracownikowi przysługują dni wolne od pracy. Wielkość urlopu uzależniona jest jednak od stażu pracy. W przypadku osób pracujących mniej niż dziesięć lat, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopowych. Natomiast jeżeli pracownik przepracował więcej niż dziesięć lat, długość urlopu zwiększa się do 26 dni. Podkreślić należy, że czas nauki równie wlicza się w staż pracy. Urlop jest zawsze wyczekiwanym momentem przez każdego pracownika. A co się dzieje z urlopem w przypadku ustania warunków pracy? Czy wówczas dni wolne przepadają? W jaki sposób wyliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Jaki przyjmuje się współczynnik ekwiwalentu? Czy jest on z góry ustalony? Czy zmienia się w zależności od roku kalendarzowego? Jak wyliczany jest ekwiwalent w przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat? Kto decyduje o wypłaceniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Wszystkie odpowiedzi przedstawione zostały poniżej.
Podkreślić należy, że dni urlopowe nie przepadają w sytuacji rozwiązania warunków umowy o pracę. Istnieją jednak dwie możliwości rozliczenia się z pracodawcą. Pierwsza możliwość pozwala na wykorzystania zaległego urlopu. Jednak w przypadku gdy może to zakłócić organizację pracy, pracodawca może zaproponować ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ pozwala na uzyskanie dodatkowych funduszy. Podkreślić należy, że jednak to pracodawca podejmuje decyzję, która opcja jest lepsza dla danego przedsiębiorstwa.
Coraz rzadziej pracodawcy decydują się na wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, ponieważ rodzi to dodatkowe koszty dla przedsiębiorstwa. Współczynnik wyliczania ekwiwalentu jest stosunkowo wysoki i w przypadku nagromadzenia dni urlopowych może być to mało opłacalne dla danego przedsiębiorcy. Jak zatem wylicza się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Współczynnik za ekwiwalent wypoczynkowy wynosi 20,92. Co prawda istnieje możliwość przyjęcia współczynnika na poziomie 20,67 (w zależności od liczby niedziel, świąt i dni wolnych w danym roku kalendarzowym), jednak zalecane jest zastosowanie wyższej wartości. Taki sam współczynnik dotyczy wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy bieżący i zaległy. Ekwiwalent powinien zostać wypłacony w ostatni dzień zatrudnienia danego pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacania ekwiwalentu tylko w przypadku, gdy pracownik wykorzysta urlop w trakcie pozostawania w stosunku pracy.
Współczynnik ekwiwalentu wylicza się w bardzo prosty sposób. Nikt nie powinien mieć problemów z jego wyliczeniem. Jednak w przypadku wątpliwości, różne portale internetowe oferują kalkulatory wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W przypadku wyliczania ekwiwalentu samodzielnie, należy pamiętać, że jest od uzależniony od liczby dni w roku kalendarzowym i wchodzących w jego skład niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy. Następnie wynik należy podzielić przez 12 i wówczas obliczony zostaje współczynnik ekwiwalentu. Tak jak wspomniano wcześniej, wynosi on 20,92.
W przypadku zatrudnienia pracownika na niepełny etat, współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy należy obniżyć w stosunku do wymiaru etatu. Oznacza to, że dla pracownika zatrudnionego na pół etatu współczynnik ten wynosi 10,46 a na ¼ etatu 5,23. Pozostałe obliczenia wykonuje się analogicznie w zależności od wymiaru czasu pracy danego pracownika.
Jak obliczyć zatem wielkość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Sposób jest bardzo prosty i na pewno każdy pracownik poradzi sobie z tym zadaniem. W pierwszej kolejności należy obliczyć wysokość wynagrodzenia za jeden dzień pracy. Wówczas kwota powinna zostać podzielona przez współczynnik ekwiwalentu (w zależności od wymiaru czasu pracy danego pracownika). W ten sposób uzyskuje się wartość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. W następnej kolejności należy obliczyć stawkę pracownika za jedną godzinę pracy i podzielić na 8 godzin pracy. W ten sposób ustalona zostaje liczna godzin urlopu.
Poniżej przedstawiono przykład wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy:
Pracownik zatrudniony na pełen etat z wynagrodzeniem 4 000 zł, złożył wypowiedzenie w przedsiębiorstwie X. Pozostaje u do wykorzystania 5 dni urlopu wypoczynkowego, którego nie wykorzystał w tym roku kalendarzowym. Prezes firmy zaproponował jednak, że wypłacony zostanie mu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Pracownik firmy X zgodził się na takie rozwiązanie. Ekwiwalent wówczas powinien być wyliczony w taki sposób:
Wynagrodzenie: 4 000 zł
Współczynnik ekwiwalentu: 20,92
4 000 zł : 20,92 = 191,20 zł – jest to ekwiwalent za 1 dzień urlopu
191,20 : 8 godzin = 23,90 zł – stawka pracownika za 1 godzinę pracy
5 dni urlopu x 8 godzin = 40 godzin
40 godzin x 23,90 = 956 zł – ekwiwalent a ukrop wypoczynkowy
Jak przedstawiono na powyższych wyliczeniach, w bardzo prosty sposób można obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Jednak to zawsze pracodawca wykonuje stosowne obliczenia, jednak warto sprawdzić czy są one poprawne. Jak już wspomniano wcześniej, jest to bardzo ciekawe rozwiązanie i pracownicy z chęcią decydują się na wypłatę środków za zaległy urlop. Jednak pracodawcy nie są już tak chętni na wypłacanie ekwiwalentu, ze względu na rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here