Akcje i obligacje

Inwestowanie na giełdzie to jeden z najpopularniejszych sposobów lokowania kapitału. Wśród najpopularniejszych instrumentów giełdowych wyróżnia się przede wszystkim akcje i obligacje. Warto jednak wiedzieć, że ryzyko inwestycyjne w obu tych przypadkach jest znacząco różne. Podczas gdy obligacje emitowane przez skarb państwa gwarantują z góry określony zysk, o tyle w przypadku akcji inwestycja może przynieść zarówno bardzo wysoki zysk jak i stratę.

Czym są akcje? 

Zarówno akcje jak i obligacje to papiery wartościowe, czyli prawa majątkowe. Posiadacze tych papierów wartościowych otrzymują stosowne dokumenty, które potwierdzają fakt ich nabycia – zazwyczaj mają one formę papierową, ale coraz częściej są to także dokumenty elektroniczne. 

Akcje to dokument poświadczający posiadanie przez dany podmiot udziałów w danej spółce akcyjnej. Osoba, która jest posiadaczem akcji, staje się współposiadaczem firmy oraz zyskuje prawo do otrzymywania dywidendy, czyli udziału w zyskach. Ci inwestorzy, którzy zakupią ponad 50% akcji danej spółki, otrzymują tzw. pakiet kontrolny, czyli mają wówczas prawo do samodzielnego podejmowania strategicznych decyzji dotyczących przyszłości danego przedsiębiorstwa. 

W przypadku spółek akcyjnych raz w roku podejmowana jest decyzja, na jaki cel zostanie przeznaczony wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk. Zazwyczaj podejmowana jest przez akcjonariuszy decyzja o wypłacie wcześniej wspomnianej dywidendy – wówczas posiadacze akcji otrzymują gratyfikacje finansowe, których wysokość uzależniona jest od liczby posiadanych akcji. Akcje dzieli się na imienne oraz na okaziciela. W przypadku akcji imiennych wskazane są dokładne dane identyfikacje posiadacza. Aby móc sprzedać takie akcje, trzeba je nie tylko wręczyć kupującemu, ale także sporządzić oświadczenie o chęci ich sprzedaży. W przypadku akcji na okaziciela nie znajduje się informacja na temat imienia i nazwiska akcjonariusza. Sprzedaż takiego papieru wartościowego może zostać zrealizowana przez wręczenie stosownego dokumentu kupującemu. 

W chwili obecnej w akcje można zaopatrywać się bez wychodzenia z domu. Jest to możliwe dzięki internetowym giełdom, takim jak Saxo broker. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość kupowania akcji z giełd z całego świata. Każdy początkujący inwestor musi jednak zdawać sobie sprawę z tego, iż takie inwestycje niosą za sobą ryzyko utraty nawet wszystkich zainwestowanych środków. 

Obligacje – co to takiego? 

Obligacje to papiery wartościowe o charakterze dłużnym. Mówią one o zaciągnięciu długu przez emitenta obligacji u nabywcy. Emitent wypłaca posiadaczowi określone oprocentowanie we wskazanym terminie. Obligacje są emitowane przez skarb państwa i mogą być kupowane zarówno przez osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here