Rejestracja działalności gospodarczej

Własna działalność gospodarcza coraz częściej staje się alternatywą dla zatrudnienia na etacie, dając dużo więcej swobody i możliwości. Jak zarejestrować działalność gospodarczą? Proces ten nie jest trudny – wręcz przeciwnie, a w dzisiejszych czasach można to zrobić również przez Internet. Rejestracja firmy składa się z kilku etapów.
Pierwszym etapem po określeniu tego, czym nasza działalność będzie się zajmować i czy istnieje zapotrzebowanie na daną usługę, jest wybór formy organizacyjnej i formy prawnej prowadzenia działalności. Tu musimy zdecydować, czy nasza działalność będzie firmą jednoosobową, spółką akcyjną, spółką osobową czy spółką z o.o.. Następnie należy wypełnić formularz CEIDG-1, w którym to deklarujemy chęć rejestracji działalności gospodarczej. Formularz ten można wypełnić w urzędzie gminy albo na stronie internetowej www.firma.gov.pl. We wniosku CEIDG-1 wprowadzamy swoje dane osobowe oraz dane firmy, którą chcemy zarejestrować. We wniosku zawiera się kilka elementów. Pierwszym z nich jest podanie o nadanie numeru NIP, wniosek o formę opodatkowania przedsiębiorstwa, wniosek o nadanie numeru REGON (dla przedsiębiorstw niebędących spółkami jawnymi) informację o numerze firmowego konta bankowego i zgłoszenie płatników składek osób ubezpieczonych.
Kolejnym krokiem po wypełnieniu formularza CEIDG-1 jest zajęcie się rachunkiem bankowym dla powstającej działalności gospodarczej. Ze względu na to, że od stycznia 2017 transakcje wyższe niż piętnaście tysięcy złotych muszą być wykonywane przelewem, jest to de facto niezbędne. Istnieje możliwość, byśmy używali prywatnego konta bankowego na rzecz działalności – wtedy jednak musimy o tym poinformować urząd skarbowy i ZUS, używając odpowiednich formularzy: CEIDG-RB i ZBA. Ponieważ niektóre banki przy otwarciu konta bankowego dla firmy wymagają jej pieczątki, można zająć się tym już wcześniej – nie ma ustalonego wzoru pieczątek firmowych, ale z pewnością powinny znaleźć się tam takie dane jak imię i nazwisko, nazwa firmy i jej adres, telefon i fax kontaktowy oraz numery REGON i NIP.
Następnie należy wybrać formę opodatkowania naszej działalności gospodarczej, a także zarejestrować ją jako podatnika VAT. Tu już wymagana jest wizyta w urzędzie skarbowym. W CEIDG-1 znajdziemy oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, ale żeby działalność została zarejestrowana jako podatnik musimy wypełnić inne druki: VAT-R i VAT-5.
Do zdobycia pozostaje numer podmiotu gospodarczego, czyli REGON. Jeśli nasza spółka jest niejawna, otrzymamy go pocztą w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku CEIDG-1. Jeśli nasza spółka jest jawna, należy do Głównego Urzędu Statystycznego udać się osobiście. Tam składa się wniosek RG-1, przedstawia umowy spółki i zaświadczeń od każdego ze wspólników o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Następnie z automatu otrzymuje się numer REGON.
Następnie nasze kroki należy skierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zgłosić płatników składek. W ciągu siedmiu dni od wypełnienia wniosku należy zgłosić tam osoby ubezpieczone za pomocą druku ZUA. Oprócz danych działalności gospodarczej do wniosku wpisuje się numer i serię dowodów tożsamości podawanych osób oraz numer wpisu do ewidencji. Dla tych, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, istnieją ulgi w płaceniu składek ZUS. Jeśli przedsiębiorca przez ostatnie pięć lat nie prowadził działalności gospodarczej ani nie świadczy usług dla byłego pracodawcy, również może skorzystać z takiej ulgi.
Jeśli w naszej działalności gospodarczej będą zatrudnieni pracownicy, istnienie firmy musimy zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu trzydziestu dni od jej założenia oraz w sanepidzie – do czternastu dni.
Następnie należy zająć się uzyskaniem koncesji. To akt, który upoważnia przedsiębiorcę do prowadzenia działalności, która ma szczególne znaczenie dla interesu publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz obywateli. Udziela się ją na pewien okres czasu, a prośbę kieruje się do ministra danego działu gospodarki. W tym kroku również należy postarać się o potrzebne nam zezwolenia.
Gdy już formalności będą wypełnione, kolejnym krokiem w procesie zakładania działalności gospodarczej będzie stworzenie jej księgowości. Tu istnieją trzy drogi, którymi można podążyć. Można wykupić i zainstalować program do księgowości, w którym sami wprowadzamy przychody i wydatki. Takie systemy mogą wyliczać podatki i generować deklaracje VAT czy PIT-5. Wymaga to od nas wiedzy z zakresu księgowości i czasu, który się na rozliczenia poświęci.
Drugą opcją jest księgowość internetowa, w której to płacimy za system księgowy i osobę, która zajmuje się księgowością za nas. Jest to droższa opcja, ale na pewno wygodniejsza.
Trzecią opcją jest zatrudnienie księgowego w biurze księgowym. Tutaj dokumenty dostarczamy księgowej, mając okazję do kontaktu osobistego. Warto poszukać w okolicy biura księgowego z dobrą opinią. Będzie to usługa niewiele droższa od księgowości internetowej.
Od tego momentu można rozpocząć działalność gospodarczą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here