Studia pedagogiczne w Warszawie

Pedagogika to nauka o wychowaniu i organizacji procesów wychowawczych. Osoby po pedagogice mogą uczestniczyć w wychowywaniu dzieci pracując w szkołach podstawowych, przedszkolach, zerówkach, żłobkach czy placówkach opiekuńczych, specjalistycznych, świetlicach środowiskowych. Istnieje również możliwość pracy w hostelach jako wychowawca, socjoterapeuta, opiekun dziecięcy.

Osoba po pedagogice uzyskuje uprawnienia do nauczania w szkołach branżowych I stopnia jako pedagog szkolny, w palcówkach wychowania pozaszkolnego, jako wychowawca.

Pedagog może podjąć pracę w ośrodkach i domach pomocy społecznej, w domach samotnej matki, może sprawować funkcję asystenta rodziny, opiekuna, koordynatora pieczy zastępczej. Nie jest mu obca funkcja społecznego kuratora sądowego czy pełnomocnika ds. dziecka, rodziny, profilaktyki.

Może sprawować opiekę nad dziećmi w ramach wyjazdu, czy pracując w placówce wypoczynkowej lub rehabilitacyjnej.

Pedagogika Warszawa – Lista uniwersytetów oferująca nauczanie:

1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych.

Jest to najstarsza i najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce. Założycielką, jak i patronką jest M.Grzegorzewska. Akademia została założona w 1922 roku, więc ma niezwykle długą tradycję.

2. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny.

Uczelnia która posiada dwa wydziały: teologiczny oraz pedagogiczny. Data założenia to 1 października 1954 roku.

3. Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie.

Jest to europejska uczelnia z dużym prestiżem. Specjalizuje się w ekonomii i informatyce, jednak wśród kierunków można znaleźć również pedagogikę. Data założenia to rok 2007, jednak mimo młodego wieku uczelnia ma bardzo dobrą opinię.

4. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie.

Świetna uczelnia specjalizująca się właśnie w naukach pedagogicznych – tak jak sugeruje nazwa. Bardzo dużo studentów wybiera właśnie tą uczelnie, jeżeli chcą iść w kierunku nauk o wychowaniu.

5. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie.

Data założenia Łódzkiej Społecznej Akademii Nauk to 19 grudnia 1994 roku. Rektorem jest prof. dr hab. Roman Patora. Uczelnia daje możliwość rozwijania się na wielu szczeblach, również edukacji na kierunku pedagogika.

6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Społecznych.

Z założenia jest to uniwersytet przyrodniczy, ale nie było przeszkód aby założyć bardzo dobrze prosperujący wydział pedagogiczny. Data założenia szkoły głównej to 23 września 1816 roku, więc uczelnia ma za sobą długie lata kształcenia studentów w najróżniejszych dziedzinach.

10. Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie.

Działalność rozpoczęła w 1933 roku. Z powodzeniem prowadzi kierunek pedagogiczny, na który zapisuje się co roku mnóstwo studentów. Są to studia niepubliczne.

11. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie.

Istnieje od 2001 roku. Jest to niepubliczna szkoła wyższa w Warszawie, która posiada wydziały: geograficzny, humanistyczny i nauk społecznych.

12. Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie.

Uczelnia im. słynnej Marii Skłodowskiej-Curie powstała w roku 1997. Jest to uczelnia niepubliczna, która posiada dewizę „Sukces, na który Cię stać”.

13. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych.

Uniwersytet powstały w 2008 roku. Wydział pedagogiczny to jeden z 10 wydziałów dostępnych na uczelni. Jego siedziba znajduje się przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

14.Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny.

Jeden z 20 wydziałów słynnego Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy student tej uczelni może pochwalić się niemałą wiedzą, ponieważ jest to jedna z najlepszych uczelni w Polsce.

15. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. B. Prusa.

Założona w 2002 roku. Patron Warszawskiej Szkoły Humanistycznej to znany wszystkim Bolesław Prus. Uczelnia oferuje cały wachlarz wyboru w zakresie nauczania.

16. WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie.

Uczelnia niepubliczna posiadająca swoją siedzibę w Warszawie, utworzona w 2001 roku. Znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki.

17. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.

Wyższa Szkoła Menadżerska oferuje nie tylko kierunki w zakresie zarządzania, ale także z powodzeniem prowadzi pedagogikę. Data założenia uczelni to rok 1995. Jest to szkoła niepubliczna.

18. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie.

Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna oferuje kierunki pedagogiczne, ale także kierunek rozszerzony społeczno-pedagogiczny i nauki humanistyczno-społeczne. Bez wątpienia warto zainteresować się ofertą tejże uczelni.

Praca pedagoga to praca niezwykle odpowiedzialna i wymagająca sporej wiedzy i doświadczenia. Opieka nad dziećmi wbrew pozorom nie jest łatwa. Trzeba być uważnym i spostrzegawczym, oraz znać psychikę dziecka i przyczyny jego zachowań, tak aby podczas wychowywania nie zrobić mu krzywdy. Odpowiednie zachowanie wobec dziecka uchroni go przed problemami natury psychicznej w przyszłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here